09:02 18/08/2022

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm đối với Giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023

Thanh Xuân

Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở Giáo dục thường xuyên trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; quan tâm khuyến khích hệ thống cơ sở Giáo dục thường xuyên ngoài công lập phục hồi, hoạt động ổn định sau thiên tai, dịch bệnh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên Hoàng Đức Minh thông tin: Năm học 2021-2022, quy mô và mạng lưới các cơ sở Giáo dục thường xuyên tại các địa phương về cơ bản được duy trì ổn định trong năm học qua.

Nhiều trung tâm đã thực hiện việc đa dạng hóa các chương trình Giáo dục thường xuyên, khắc phục những khó khăn nhất định sau đại dịch Covid-19. Một số địa phương còn chủ động tham mưu với UBND tỉnh để đầu tư xây dựng các phòng học mới khang trang, trang bị phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ cho các trung tâm...

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, mặc dù năm học 2021-2022, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng ngành Giáo dục thường xuyên luôn cố gắng đồng hành và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để giúp các học viên Giáo dục thường xuyên tham gia học tập, hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021-2022. Duy trì hoạt động dạy và học đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng cho học viên để hoàn thành chương trình năm học và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh.

Các địa phương đều bố trí giáo viên có kinh nghiệm để dạy học lớp 12, các kỳ thi học kỳ I, II đều do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi chung để đánh giá chất lượng học viên. Từ đó, có những biện pháp ôn tập cho phù hợp với trình độ nhận thức học viên, đảm bảo những học viên này có đủ trình độ, điều kiện để dự thi tốt nghiệp THPT. Theo đó 93,32% học viên học chương trình Giáo dục thường xuyên trên toàn quốc đỗ tốt nghiệp THPT.

Trong năm học 2022-2023, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên cho biết những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra với Giáo dục thường xuyên đó là:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng;

Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập;

Thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả Chương trình xóa mù chữ và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ;

Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên;

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở Giáo dục thường xuyên. Đối với Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT, tiếp tục đổi mới và thực hiện các phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên;

Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở Giáo dục thường xuyên trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; quan tâm khuyến khích hệ thống cơ sở Giáo dục thường xuyên ngoài công lập phục hồi, hoạt động ổn định sau thiên tai, dịch bệnh; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng các chương trình Giáo dục thường xuyên;

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cũng lưu ý cần quán triệt sâu sắc chủ trương đổi mới chương trình Giáo dục thường xuyên theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Quan trọng nhất trong quá trình triển khai thực hiện chương trình là thay đổi về phương pháp giảng dạy và đổi mới cách đánh giá, kiểm tra. Ngoài ra các cơ quan phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân tham gia học tập.