16:20 27/10/2021

Ưu tiên hơn 2.000 tỷ nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh TP. Hòa Bình và cao tốc Hòa Bình – Sơn La

Anh Tú

Bộ Giao thông vận tải sẽ ưu tiên nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh TP. Hòa Bình và cao tốc Hòa Bình – Sơn La hơn 2.000 tỷ đồng cho 5 năm tới...

Mở rộng Quốc lộ 12B và 15 đoạn qua Hòa Bình gặp khó do chưa cân đối được vốn.
Mở rộng Quốc lộ 12B và 15 đoạn qua Hòa Bình gặp khó do chưa cân đối được vốn.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 1199/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình trả lời kiến nghị cử tri về đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12B, Quốc lộ 15.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quốc lộ 12B dài 140 km, quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình dài 47 km. Bên cạnh đó, Quốc lộ 15 dài 401 km, quy mô đường cấp III, IV, hai làn xe, đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình dài 20 km.

Bộ Giao thông vận tải khẳng định, việc đầu tư nâng cấp đoạn tuyến Quốc lộ 12B và Quốc lộ 15 theo quy hoạch là cần thiết.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ chỉ được ngân sách nhà nước rót 304.104 tỷ đồng trong khi tổng nhu cầu đầu tư từ vốn ngân sách lên đến 426.000 tỷ đồng.

Trong đó, bố trí 147.000 tỷ đồng để thanh toán nợ đọng theo nghĩa vụ của ngân sách nhà nước và hoàn thành các dự án chuyến tiếp giai đoạn 2016-2020; 117.500 tỷ đồng cho 16 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới là mục tiêu trọng tâm đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Như vậy, Bộ chỉ còn khoảng 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho một số ít các dự án có tính chất then chốt, động lực, cấp bách hoặc xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy, đường bộ.

Do vậy, nhiều công trình cấp bách, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, Bộ Giao thông vận tải chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn này.

 
Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải ưu tiên cân đối bố trí vốn để thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 6 đoạn tránh TP Hòa Bình dài 4,8 km với tổng mức đầu tư dự án là 516,615 tỷ đồng. Đồng thời, dành 1.500 tỷ đồng để bố trí cho đường cao tốc Hòa Bình – Sơn La với quy mô đường cao tốc 2 làn xe.

Bộ Giao thông vận tải cho biết thêm, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Hòa Bình, Bộ Giao thông vận tải ưu tiên cân đối bố trí vốn để thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 6 đoạn tránh TP. Hòa Bình, là tuyến quan trọng đáp ứng nhu cầu mở rộng TP. Hòa Bình về phía Tây.

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh TP. Hòa Bình dài 4,8 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe; chiều rộng nền đường 20,5 m; tốc độ thiết kế 80 km/h, với tổng mức đầu tư dự án là 516,615 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

Ngoài ra, ngân sách Trung ương còn hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình 2.500 tỷ đồng, trong đó, dự kiến 1.500 tỷ đồng để bố trí cho đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La với quy mô đường cao tốc 2 làn xe, kết nối đồng bộ với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền quan tâm xem xét kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình. Trước mắt, Bộ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn trên tuyến.