14:57 10/05/2021

VCSC lên kế hoạch phát hành trái phiếu huy động 500 tỷ đồng

N.Anh -

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC (mã VCI-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2021, tổng mệnh giá 500 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu VCSC từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCSC từ đầu năm đến nay.

Theo đó, VCSC dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ghi danh không chuyển đổi với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 2 năm, trả lãi 3 tháng/lần với mức lãi suất áp dụng cho 3 tháng đầu tiên kể từ thời điểm phát hành là 8%, các kỳ tiếp theo sau được xác định bằng lãi suất 3 tháng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong cộng biên độ 0,75% và không dưới 8%.

Mục đích việc phát hành trái phiếu lần này của Công ty chứng khoán Bản Việt là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể là việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính Phủ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, đồng thời cung ứng vốn cần thiết cho các hoạt động thường xuyên của VCSC.

Theo quy định, dưới 3 tháng sở hữu, trái phiếu không được phép mua lại trước hạn. Trái chủ chỉ được quyền yêu cầu VCSC mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu sau 3 tháng phát hành.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu thuần của VCSC đạt 782 tỷ đồng, tăng mạnh 105% so với cùng kỳ (382 tỷ đồng) và hoàn thành 38% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 364 tỷ đồng trong quý 1/2021, tăng mạnh 306% so với cùng kỳ (90 tỷ đồng) và hoàn thành 29% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng). EPS đạt 1.762 đồng, tăng mạnh 144% so với cùng kỳ.

Về thị phần môi giới, VCSC đứng thứ 5 trên HOSE trong quý 1/2021, với thị phần môi giới đạt 5,62% so với 7,69% năm 2020.