10:21 22/07/2022

Vi phạm nhiều lỗi, Nông dược HAI bị phạt 235 triệu đồng

Hà Anh -

SSC vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE) với số tiền phạt là 235 triệu đồng...

Biểu đồ giá cổ phiếu HAI thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu HAI thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE) với số tiền phạt là 235 triệu đồng.

Cụ thể, HAI bị phạt 150 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 200.000.000 đồng) theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tiếp theo, HAI bị phạt 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70.000.000 – 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do HAI đã công bố thông tin sai lệch về các chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất tại BCTC Quý 4/2021 do Công ty công bố ngày 28/01/2022).

Đồng thời, HAI không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: HAI không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2022.

Mới đây, HAI có văn bản giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là do báo cáo tài chính hăng năm là nội dung thảo luận và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại khoản 3 Điều 139 luật doanh nghiệp nàm 2020. Tuy nhiên, đến nay Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty chưa được phát hành do Công ty chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiêm toán các báo cáo tài chính.

Vì vậy, HAI chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022 theo quy định. HAI cho biết, ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu họp để trình Đại hội xem xét, Công ty cổ phần Nông dược HAI sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022 trong thời gian sớm nhất.