18:21 03/12/2022

Việt Nam có mạng lưới Đại sứ Đổi mới sáng tạo

Nhĩ Anh -

Mạng lưới hướng tới nâng cao năng lực khu vực tư nhân trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng về truyền thông hỗ trợ ươm tạo, kết nối, gọi vốn và phát triển thị trường trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest Vietnam 2022) diễn ra từ ngày 2-4/12, đã diễn ra tọa đàm và công bố Mạng lưới Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam In2spire Network).

Mạng lưới Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam- một sáng kiến do Làng Công nghệ Giải trí và Truyền thông (E&M Village) chủ trì là cộng đồng người có khả năng kể chuyện và truyền đi thông điệp đến đúng đích mong muốn thông qua các kênh phù hợp, đại diện cho các startup kể câu chuyện của chính mình với các cộng đồng khác nhau.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng các Đại sứ của mình để tăng độ nhận biết, kêu gọi nguồn lực, tìm kiếm đối tác và xúc tiến thị trường.

Thông qua việc liên kết báo chí, truyền hình với internet và mạng xã hội trong một mô hình truyền thông kết hợp kênh cá nhân với kênh báo chí chính thống, mạng lưới đại sứ giúp nói lên các vấn đề của các địa phương và doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề, trên nhiều địa bàn; đề xuất và thảo luận chính sách. Mô hình truyền thông liên kết đa kênh, thông điệp từ mạng lưới có thể được chuyển tải đến các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp đối tác, các quỹ đầu tư, khách hàng tiềm năng.

Với việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình truyền thông Đại sứ đổi mới sáng tạo, các địa phương cũng tự tạo nguồn cung cấp thông tin rộng rãi phục vụ công tác quản lý, có thêm công cụ tác động chính sách vĩ mô, tăng thêm tiếng nói cho địa phương trong đối thoại với các cơ quan chính sách trung ương.

Mạng lưới có kế hoạch liên kết phối hợp với gần 100 đối tác truyền thông báo chí trong và ngoài nước, nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của doanh nghiệp như nguồn vốn, chính sách, đối tác thị trường, và nguồn lực đổi mới công nghệ.

Mạng lưới hướng tới nâng cao năng lực khu vực tư nhân trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng về truyền thông hỗ trợ ươm tạo, kết nối, gọi vốn và phát triển thị trường trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, mạng lưới góp phần nâng cao năng lực truyền thông cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, giúp thúc đẩy số lượng và chất lượng giao dịch đầu tư vốn.