16:37 28/04/2022

VietABank đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 38% trong năm 2022

Ngân hàng dự kiến đạt 1.158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tuy nhiên trong quý 1/222 đã hoàn thành được hơn gần 30% kế hoạch...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank - mã chứng khoán: VAB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Trọng, Quyền Tổng giám đốc VietABank cho biết, trong năm 2021, hoạt động của ngân hàng tiếp tục ổn định, an toàn trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tổng tài sản của VietABank đạt 101 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2021; Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 69,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020, đạt 105% kế hoạch;

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế đạt 840 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 128% kế hoạch năm. Ngân hàng tiếp tục củng cố chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu 1,89%, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh trong quý 1/2022, ông Trọng cho biết, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 339 tỷ, gấp 2,7 lần so với con số đạt được cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng chủ yếu đến từ việc phát triển hoạt động cốt lõi và ghi nhận lãi đột biến từ hoạt động kinh doanh khác.

Với kết quả kinh của quý 1/2022, Đại hội đồng cổ đông VietABank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng tài sản đạt 111,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 76,6 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021; Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục dưới 3%.

Được biết, trong năm nay, ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 33,3%, từ 5.400 tỷ đồng lên 7.200 tỷ đồng theo 3 phương án là trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán riêng lẻ và chương trình ESOP.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 59,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tương đương mức chia cổ tức 11%). Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình người lao động VietABank ESOP, đồng thời, phát hành 105,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.