17:24 01/06/2007

VNNIC “phân cấp” quản lý tên miền

Tùy Phong

VNNIC sẽ giao cho các nhà đăng ký tên miền của VNNIC nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc các tên miền quốc gia Việt Nam .vn

VNNIC sẽ giao cho các nhà đăng ký tên miền của VNNIC nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc các tên miền quốc gia Việt Nam .vn.

Theo thông báo của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Trung tâm sẽ giao lại cho các nhà đăng ký tên miền thực hiện toàn bộ nhiệm vụ tiếp nhận chăm sóc các tên miền quốc gia Việt Nam .vn, như tiếp nhận đăng ký, duy trì tên miền, cập nhật thông tin thay đổi, chăm sóc, thu nộp phí tên miền, v.v,… được thực hiện từ hôm nay, 1/6.

Bên cạnh đó, VNNIC yêu cầu các chủ thể có tên miền đăng ký trực tiếp tại VNNIC trước 1/11/2006, hiện đang nộp phí duy trì hàng năm tại VNNIC phải chuyển về một trong các nhà đăng ký tên miền .vn trước 30/9/2007 để được chăm sóc hỗ trợ và theo dõi thu nộp phí duy trì những năm tiếp theo khi đến hạn.

Còn sau 30/9/2007, các tên miền chưa làm thủ tục, Vnnic sẽ điều chuyển bắt buộc sang nhà đăng ký do Vnnic chỉ định. Chủ thể không tự thực hiện việc chuyển đổi trong thời hạn nêu trên phải tuân thủ theo sự chỉ định của Vnnic.

VNNIC lý giải rằng đây được coi là biện pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về tài nguyên Internet, phân định rõ giữa chức năng quản lý Nhà nước với các hoạt động dịch vụ tên miền (tiếp nhận đăng ký, duy trì tên miền, cập nhật thông tin thay đổi, cung cấp máy chủ DNS chuyển giao,...) phù hợp với thông lệ chung Quốc tế.

Theo đánh giá, sự thay đổi này không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với khách hàng mà còn đem lại cho khách hàng nhiều ưu đãi khi các nhà đăng ký đều là doanh nghiệp.

Theo thông tin VNNIC, hệ thống nhà đăng ký tên miền gồm: Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, Công ty NetNam, Công ty Hi-tek Multimedia, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), Công ty TNHH P.A Việt Nam, Công ty Tin học Bưu điện Tp.HCM (NETSOFT), Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến, Công ty Mắt Bão, Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn cầu, Công ty EuroDNS SA, Công ty Điện thoại Đường dài Viettel, Trung tâm Viễn thông IP, Công ty Điện báo Điện thoại Khánh Hòa, Trung tâm Tin học Bưu điện Đà Nẵng, và Công ty Web Commerce Communications Limited.