10:25 07/11/2017

VNPT đưa mô hình kinh doanh "lạ" vào bán SIM, gói cước

Thủy Diệu

VNPT công bố đưa mô hình kinh doanh dựa trên cộng đồng vào việc bán SIM, gói cước của nhà mạng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố đưa mô hình kinh doanh dựa trên cộng đồng (kinh tế chia sẻ) vào việc bán SIM, gói cước của nhà mạng.

Có tên là Freedoo, mô hình kinh tế chia sẻ của VNPT lần đầu tiên được áp dụng trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.

Mỗi một khách hàng hiện mua hàng (SIM hoặc gói cước) sẽ được nhà mạng VNPT chia sẻ một tỷ lệ hoa hồng theo từng loại sản phẩm dịch vụ, với mức cao nhất lên tới 35%.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó tổng giám đốc VNPT VinaPhone, cho biết, trước nay, các nhà mạng chủ yếu bán hàng qua kênh phân phối truyền thống, tuy nhiên, trong nền kinh tế số, nền kinh tế chia sẻ hiện nay, việc đa dạng hóa, sáng tạo ra các xu hướng kinh doanh mới không chỉ giúp nhà mạng thay đổi tích cực trước thời cuộc mà còn tạo ra nguồn thu nhập hấp dẫn cho mọi người tham gia và tiết kiệm được nguồn lực cho xã hội.