18:54 24/04/2022

Vượt bão Covid-19, HHV chia cổ tức 91% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Anh Nhi -

Nhờ đẩy mạnh hoạt động thi công xây lắp thông qua việc ký kết và thực hiện các gói thầu của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Cam Lâm – Vĩnh Hảo…, năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV-HOSE) vẫn đạt mức doanh thu ấn tượng 981 tỷ đồng, tăng 80,13% so với năm 2020…

Báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/4 cho thấy, dù chịu khó khăn chung từ ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, doanh thu của HHV vẫn tăng hơn 80% so với năm 2020.

Ngoài ra, trong năm 2021, doanh thu tài chính của HHV cũng tăng gấp 1,5 lần năm 2020 (đạt 43,8 tỷ đồng) nhờ cổ tức lợi nhuận được chia từ Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT, Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hoà.

Doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của HHV cũng tăng mạnh so với năm trước, đạt 229,7 tỷ đồng (gấp 5,6 lần lợi nhuận sau thuế năm 2020), tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 23,41%.

Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.861 tỷ đồng, tăng 54,94% so với năm 2020. Tương ứng với việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 cũng tăng 65,55% so với năm 2020, đạt 290,6 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 15,61%, tăng so với tỷ suất lợi nhuận năm 2020 (14,6%).

Với kết quả trên, Hội đồng quản trị HHV đã trình và được Đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ chi trả tương đương 91,87% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của HHV. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022 sau khi nhận được chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, HHV đặt mục tiêu năm 2022 doanh thu hợp nhất là 2.515 tỷ đồng, tăng trưởng 35,1%, lợi nhuận kế hoạch 396 tỷ đồng, tăng 36%. Đối với hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng, Công ty tiếp tục thực hiện công tác thu phí ổn định tại các trạm thu phí hiện đang quản lý.

Đáng chú ý, trong năm nay, HHV tham gia quản lý vận hành hầm Mũi Trâu (thuộc tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan) và dự kiến tiếp nhận công tác quản lý vận hành đường và trạm thu phí ở cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và đấu thầu nhà thầu quản lý vận hành một số dự án hầm đường bộ, đường cao tốc mới.

Đối với hoạt động thi công xây lắp, HHV sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 và dự kiến sẽ thực hiện thêm các gói thầu cho dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đường ven biển Bình Định…

Đặc biệt, HHV cũng đã chuẩn bị nguồn lực, nhân lực, máy móc thiết bị... để sẵn sàng thực hiện xây dựng các cao tốc Bắc Nam phía Đông….