16:05 28/10/2009

Xem xét chủ trương cho phép mở casino tại Phú Quốc

Hạnh Liên

Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương xây dựng khu du lịch, giải trí tổng hợp, có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc

Phú Quốc đang có tiềm năng lớn về phát triển du lịch.
Phú Quốc đang có tiềm năng lớn về phát triển du lịch.
Bộ Xây dựng cho biết đã thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính về chủ trương xây dựng khu du lịch, giải trí tổng hợp, có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc.

Theo Bộ Xây dựng, trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1802/QĐ-TTg ngày 11/12/2008, huyện đảo Phú Quốc được xác định là khu kinh tế - hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm giao thương quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia,  khu vực và quốc tế; trung tâm tài chính, ngân hàng tầm cỡ khu vực.
 
Vì vậy, để tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh với khu vực và quốc tế, bộ này đã thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính về chủ trương xây dựng khu du lịch, giải trí tổng hợp quy mô lớn có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc; tổ chức nghiên cứu và đề xuất mô hình phát triển, chính sách quản lý khu du lịch, giải trí tổng hợp có hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng tại Việt Nam trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ý kiến trên của Bộ Xây dựng sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.