14:26 06/09/2022

Xử phạt hơn 400 triệu với 2 doanh nghiệp đa cấp trong lĩnh vực làm đẹp và bảo vệ sức khỏe

Khởi Anh

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, kết quả đã phát hiện nhiều sai phạm…

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị phạt 170 triệu đồng.
Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị phạt 170 triệu đồng.

Cơ quan này cho biết, sau khi thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, đơn vị phát hiện Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam có nhiều vi phạm.

Cụ thể, kết quả thanh tra cho thấy, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 007/QLCT-GCN ngày 22/12/2014, gia hạn lần thứ nhất ngày 20/12/2019. Về cơ bản, công ty này đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: Không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật; hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương này; thực hiện không đúng quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký.

Đáng chú ý, công ty này không giám sát, để người tham gia vi phạm quy định quy tắc hoạt động của công ty. 

Với những vi phạm trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngày 15/1/2015, gia hạn lần thứ nhất ngày 14/1/2020. Về cơ bản, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Nu Skin bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phạt 235 triệu 
Nu Skin bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phạt 235 triệu 

Tuy nhiên, tương tự như Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises cũng hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; không thực hiện đúng quy trình ký hợp đồng theo quy tắc hoạt động đã đăng ký; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia không đáp ứng điều kiện; thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia khi không có đào tạo viên đáp ứng điều kiện; có vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia nhưng không bảo đảm đúng với hồ sơ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 235 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.

Trước đó, năm 2018, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam cũng bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phạt tiền 240 triệu đồng do thực hiện bán hàng chui tại nhiều tỉnh, thành phố trong khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cho người tham gia bán hàng đa cấp.