17:36 23/11/2012

Xuất siêu khoảng 14 triệu USD trong 11 tháng

Trần Minh

Trong số 104 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, thì khối doanh nghiệp FDI (không kể dầu thô) chiếm trên 55,6%

Ước kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong 11 tháng - Đơn vị: triệu USD.
Ước kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong 11 tháng - Đơn vị: triệu USD.
Theo số liệu của cơ quan thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 11/2012 của cả nước ước đạt 20,45 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 10,2 tỷ USD, giảm 1,18% so với thực hiện tháng 10/2012. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 10,25 tỷ USD, tăng nhẹ so với thực hiện tháng trước.

Như vậy, tính riêng trong tháng 11, cả nước ước nhập siêu khoảng 50 triệu USD, từ mức nhập siêu 166 triệu USD trong tháng 10/2012.

Cũng như tháng trước, trong tháng 11 này, chỉ có hai nhóm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 1,3 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,35 tỷ USD. Ở các nhóm còn lại, xuất khẩu dầu thô đạt gần 805 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (790 triệu USD), thủy sản (550 triệu USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (340 triệu USD),...

Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 10,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,25 tỷ USD.

Trong tháng 11, cả nước ước nhập siêu khoảng 50 triệu USD

11 tháng năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 104 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 103,98 tỷ USD.

Cả nước ước xuất siêu 14 triệu USD trong 11 tháng.

Nguồn: Cơ quan thống kê


Lũy kế 11 tháng năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 207,99 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng ước đạt 104 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 103,98 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, 11 tháng năm nay, cả nước ước xuất siêu 14 triệu USD, từ mức xuất siêu 64 triệu USD thực hiện trong 10 tháng trước.

Đáng chú ý, trong số 104 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, thì khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI (không kể dầu thô) chiếm trên 55,6%, tương đương 57,84 tỷ USD.

Một điểm đáng chú ý khác là, tính đến hết tháng 11/2012, có hai nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch vượt 10 tỷ USD, gồm: hàng dệt, may (13,78 tỷ USD), điện thoại các loại và linh kiện (11,4 tỷ USD). Trong khi đó, phía nhập khẩu cũng có hai nhóm đạt kim ngạch vượt 10 tỷ USD, gồm: điện tử, máy tính và linh kiện (12 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (14,64 tỷ USD).