18:05 05/08/2016

10 nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới

An Huy

10 quốc gia có tỷ lệ ly dị cao nhất thế giới theo số liệu của Liên hiệp quốc, trang The Richest giới thiệu