16:41 23/03/2017

15 ngày tháng 3, Việt Nam nhập siêu 982 triệu USD

Kiều Châu

Cán cân thương mại Việt Nam thâm hụt ngày càng tăng. Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3, nhập siêu đã lên tới 982 triệu USD

10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất tính đến 15/3 - Nguồn: Tổng cục Hải quan (đơn vị: triệu USD).<br>
10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất tính đến 15/3 - Nguồn: Tổng cục Hải quan (đơn vị: triệu USD).<br>

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2017 (từ 1/3 đến 15/3/2017) đạt hơn 16,6 tỷ USD tăng 18,3%  so với kỳ 2 tháng 2/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 72,26 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 3/2017 thâm hụt gần 982 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3/2017 thâm hụt gần 1,81 tỷ USD.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 3/2017, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,68 tỷ USD, tăng 17,3%  so với nửa cuối tháng 2/2017.

Tính đến hết ngày 15/3/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 46,64 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 3/2017 thặng dư 166 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/3/2017 gần 2,68 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2017 đạt hơn 7,81 tỷ USD, tăng 8,3% so với 15 ngày cuối tháng 2/2017. Tính đến hết ngày 15/3/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 35,22 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

So với nửa cuối tháng 3/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2017 biến động mạnh ở một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 19,1%; hàng dệt may tăng 19%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 9,2%; gạo tăng 64,6%; ….

Trong khi đó, sắt thép các loại giảm 48,5%, dầu thô giảm 43,3%, cao su giảm 20,7%, sản phẩm từ sắt thép giảm 11,5%…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 5,42 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 390 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/03/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  gần 24,66 tỷ USD, chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 14,1%, tương ứng tăng hơn 3,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, theo Tổng cục Hải quan, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2017 đạt hơn 8,79 tỷ USD. Tính đến hết ngày 15/3/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 37,03 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 3/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 33,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 22,7%; vải các loại tăng 49,3%; xăng dầu các loại tăng 55,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 24,7%...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3/2017 đạt gần 5,26 tỷ USD, tăng 29,1%. Như vậy, tính đến hết ngày 15/03/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 21,98 tỷ USD, tăng 22,6%, tương ứng tăng gần 4,05 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

10 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất từ đầu năm đến 15/3 - Nguồn: Tổng cục Hải quan (đơn vị: triệu USD)

15 ngày tháng 3, Việt Nam nhập siêu 982 triệu USD 1