14:25 02/03/2022

2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ

Trâm Anh

Những tháng đầu năm chủ yếu tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch vốn năm 2021 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 nên tỷ lệ thực hiện 2 tháng mới bằng 8,8% kế hoạch, ước đạt 46,3 nghìn tỷ đồng...

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ước 2 tháng đầu năm 2022 tuy cao hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn đạt thấp.
Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ước 2 tháng đầu năm 2022 tuy cao hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn đạt thấp.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 20.500 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn Trung ương quản lý 3.000 tỷ đồng, tăng 10,7%; vốn địa phương quản lý 17.500 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời, hoạt động đầu tư trong các tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn trong năm. Các công trình mới được bố trí vốn năm 2022 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư, do đó, khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp.

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 6.400 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 39.900 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong các bộ, ngành, Bộ Giao thông vận tải dẫn đầu trong tốc độ giải ngân vốn đầu tư công so với cùng kỳ, với số vốn thực hiện đạt cao nhất là 2.972 tỷ đồng. Tuy nhiên, do năm 2022, Bộ này được giao vốn đầu tư công cao chưa từng có nên so với kế hoạch năm, giải ngân mới đạt khoảng 6%.

2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ - Ảnh 1

Trong các địa phương, Hà Nội thực hiện 5.509 tỷ đồng, bằng 10,8% kế hoạch năm, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. Quảng Ninh thực hiện 2.010 tỷ đồng, tăng 15,6%, đạt 11,9 kế hoạch năm...

2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ - Ảnh 2

Cập nhật tiến độ một số dự án trọng điểm, Bộ Tài chính thông tin, với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, dự án giải ngân lũy kế là 14.699 tỷ đồng, đạt 64,32% kế hoạch được giao. 

Còn với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, tính đến hết tháng 2, số vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.134,962 tỷ đồng, đạt 6,7% kế hoạch năm 2022 được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát tình hình và kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2021 để đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp đối với số vốn còn lại chưa giải ngân.

Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) đối với các dự án đảm bảo thủ tục, điều kiện giao kế hoạch làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ kế hoạch năm 2022 cho các dự án.

"Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công", Bộ Tài chính đề nghị.