13:40 11/07/2015

22 vùng cấm khai thác khoáng sản tại Quảng Ninh

Ngô Trang

Chính phủ thống nhất có 22 khu vực cấm khai thác khoáng sản tại Quảng Ninh với tổng diện tích 266.735,92 ha

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ và nhận thấy 
các khu vực cấm, tam thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ninh được 
khoanh định phù hợp với quy định của Luật khoáng sản.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ và nhận thấy các khu vực cấm, tam thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ninh được khoanh định phù hợp với quy định của Luật khoáng sản.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với đề xuất khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản theo đúng quy định.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này đã hoàn thành công tác khoanh định danh mục các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm và các khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản gồm: 22 khu vực cấm với tổng diện tích 266.735,92 ha, liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng; an ninh gồm 94 đơn vị với diện tích 49 ha; di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh gồm 105 đơn vị, diện tích 16.048ha.

Có 125 cơ sở tôn giáo với diện tích 8,82 ha; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có 35 đối tượng, diện tích 158.300,1 ha; hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông 38 tuyến với tổng chiều dài 1.754km, diện tích 2.209 ha; đất hành lang bảo vệ đê điều, kè, cống diện tích 42.238 ha.

3 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 33.990 ha liên quan đến các đơn vị bảo vệ vùng cửa sông Tiên Yên, cảnh quan Đảo Trần và vườn quốc gia Cô Tô; 4 khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản có tổng diện tích 17.618 ha.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ và nhận thấy các khu vực cấm, tam thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ninh được khoanh định phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản.