14:02 12/05/2021

4 tháng: Bộ Tài chính đã xuất cấp 52.454 tấn gạo giá trị 604 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 939/QĐ-BTC về việc bổ sung 93 tỷ đồng kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020...

Chi bổ sung 93 tỷ đồng cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước để hoàn trả tạm ứng từ ngân sách trung ương để mua lương thực năm 2020.
Chi bổ sung 93 tỷ đồng cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước để hoàn trả tạm ứng từ ngân sách trung ương để mua lương thực năm 2020.

Trước đó, thực hiện việc mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020 Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phải tạm ứng từ ngân sách Trung ương khoản kinh phí này.

Bộ Tài chính quyết định bổ sung 93 tỷ đồng cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước từ nguồn chi sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2021 để hoàn trả tạm ứng từ ngân sách trung ương để mua lương thực năm 2020.

Theo Báo cáo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trong tháng 4/2021 đã bổ sung 1.137 tấn gạo cho 7 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai và Bà Rịa - Vùng Tàu để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 và xuất 1.266 tấn gạo hỗ trợ cho giáp hạt đầu năm 2021 cho 3 tỉnh gồm Hà Giang 312,78 tấn, Cao Bằng 893,85 tấn và Sơn La 59,805 tấn.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021 đã xuất cấp 52.454 tấn gạo giá trị 604 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ giáp hạt, trồng rừng và hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.

Trong đó có 9.083 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 14 tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu; 4.600 tấn gạo hỗ trợ nhân dân giáp hạt đầu năm 2021; 1.514 tấn gạo xuất hỗ trợ người dân thực hiện dự án trồng rừng; 34.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.