14:58 24/01/2016

4 trường hợp uỷ viên Trung ương “đặc biệt” được giới thiệu tái cử

Nguyên Vũ

4 trường hợp được đề cử vào danh sách Trung ương khóa 12, để Đại hội xem xét, quyết định

Từ trái sang: ông Uông Chu Lưu, ông Bùi Văn Nam, ông Đỗ Bá Tỵ và ông Huỳnh Phong Tranh.<br>
Từ trái sang: ông Uông Chu Lưu, ông Bùi Văn Nam, ông Đỗ Bá Tỵ và ông Huỳnh Phong Tranh.<br>
Bên cạnh trường hợp “đặc biệt” của ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 còn giới thiệu bốn trường hợp ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử khoá 12.

Đây là nguồn tin từ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim.

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Kim cho biết, đây là những trường hợp quá tuổi theo quy định tái cử, nhưng được đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, để Đại hội Đảng xem xét, quyết định.

Bốn trường hợp “đặc biệt” đó gồm:

- Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (sinh năm 1955).

- Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an (sinh năm 1955).

- Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (sinh năm 1954).

- Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (sinh năm 1955).