16:57 23/08/2022

446 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thanh Xuân

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 446 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, hội đồng giáo sư ngành Kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất là 59 ứng viên giáo sư, phó giáo sư. Hội đồng giáo sư ngành Y học có 53 ứng viên, liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm có 50 ứng viên.

Tuy nhiên, một số hội đồng lại có lượng ứng viên rất thấp như Luyện kim, Tâm lý mỗi hội đồng chỉ có 1 ứng viên phó giáo sư. Ngành Ngôn ngữ học có 2 ứng viên, liên ngành Lịch sử - Khảo cổ học - Dân tộc học có 2 ứng viên, Văn học 3 ứng viên.

Số lượng ứng viên ở từng lĩnh vực cụ thể lần lượt như sau: Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản có 15 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học: 5 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực: 25 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin: 19 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Dược học: 4 ứng viên;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa có 22 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải: 17 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: 15 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 50 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 18 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế: 59 ứng viên;

Hội đồng Giáo sư ngành Luật học có 6 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim: 1 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học: 2 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 20 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học: 25 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học: 2 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học: 1 ứng viên;

Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi: 8 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Toán học: 17 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học: 8 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao: 9 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Văn học: 3 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: 27 ứng viên; Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc: 15 ứng viên; Hội đồng Giáo sư ngành Y học: 53 ứng viên.

Được biết những ngành, liên ngành có ứng viên xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư thì các ngành: Dược học; Giáo dục học; Luyện kim; Ngôn ngữ học; Tâm lý học; Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao; Văn học; liên ngành Xây dựng - Kiến trúc năm nay không có ứng viên nào xét công nhận giáo sư.