22:23 16/06/2021

53,73% số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021

Minh Tú -

Năm 2021 là năm đầu tiên tỷ lệ đạt chuẩn khi ghi nhận thành tích trên 50% so với toàn thị trường, cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến công tác quan hệ nhà đầu tư (IR)...

Quan hệ nhà đầu tư ngày càng được nhiều doanh nghiệp niêm yết quan tâm.
Quan hệ nhà đầu tư ngày càng được nhiều doanh nghiệp niêm yết quan tâm.

Ngày 16/06/2021, Chương trình IR Awards 2021 chính thức công bố kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của tất cả doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE và HNX trong năm 2021 (giai đoạn 01/05/2020 – 30/04/2021).

Theo đó, có 389 doanh nghiệp, trên tổng số 724 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX thực hiện khảo sát, đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021, chiếm 53,73%.

So với năm 2020, số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021 tăng 60 doanh nghiệp (từ 329 doanh nghiệp lên 389 doanh nghiệp). Trong khi tổng số doanh nghiệp niêm yết được khảo sát năm 2021 lại giảm 5 doanh nghiệp so với năm 2020 (từ 729 doanh nghiệp xuống 724 doanh nghiệp).

Cũng theo kết quả khảo sát, Large Cap (doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn) có 30 đơn vị đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021, chiếm 68% trong tổng số doanh nghiệp cùng nhóm; Mid Cap (doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trung bình) có 111 doanh nghiệp, chiếm 63%; và Small & Micro Cap (doanh nghiệp niêm yết vốn hóa nhỏ) có 248 doanh nghiệp, chiếm 49%.

Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin yếu nhất; còn Large Cap vẫn là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin tốt nhất với những cái tên như BID, HDB, HPG, MBB, MWG, PDR, STB, SSI, VNM,… 

Nếu như trong năm 2020, các lỗi công bố thông tin tập trung vào báo cáo tài chính; thì trong năm 2021 này nổi trội là các lỗi về công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhắc nhở hay xử phạt vi phạm công bố thông tin với lần lượt là 128 doanh nghiệp và 88 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp vi phạm liên quan đến công bố thông tin báo cáo quản trị trong kỳ là 104 đơn vị.

Số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 10 năm qua
Số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 10 năm qua

Nhìn chung, tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin có xu hướng chuyển biến rất tích cực theo thời gian.

Năm 2021 là năm đầu tiên tỷ lệ đạt chuẩn khi ghi nhận thành tích trên 50% so với toàn thị trường. Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng và đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ cơ bản đối với nhà đầu tư; chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư; hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng giữa các cổ đông. Đây cũng là những yếu tố then chốt, tạo cơ sở để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững dựa trên nền tảng minh bạch và hiệu quả.