16:19 07/01/2022

66 mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ trên HOSE quý 1/2022

Thuỷ Tiên

Danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2022.

Theo đó, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm.

Cụ thể, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2022 có 66 mã gồm:

45 mã đang nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như: AAM, AST, CIG, DAH, DHM, DLG, DXV, FTM, GTN, HAG, HAS, HNG, HOT, HVN, JVC, KHG, KHP, LAF, LCM, MCG, MHC, NVT, OGC, PIT, PMG, PTC, PTL, PXI, PXS, QBS, RDP, RIC, SII, SJF, SMA, TCR, TDH, TGG, TTE, TTF, UDC, VIS, VNS, VOS, VPH, YEG.

9 công ty có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng là số âm gồm: CHP, DAG, ITD, KHP, PNC, PVD, SCD, SGR, TNI.

6 mã chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ: BAF, DXS, FUCT VGF3, FUEIP 100, KHG, NHT.

6 mã không được ký quỹ do báo cáo tài chính bán niên 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU1, HU3, LGL, SJD, VFG, VPS.