15:22 13/10/2017

8 công ty Mỹ nhận thanh toán bằng tiền ảo Bitcoin

Kim Tuyến

Expedia, Microsoft... là những công ty đã cho phép khách hàng dùng tiền ảo Bitcoin để thanh toán

Người dùng Microsoft hiện có thể sử dụng Bitcoin để mua games, phim và ứng dụng trên kho ứng Windows và Xbox - Ảnh: Thomson Reuters.<br>
Người dùng Microsoft hiện có thể sử dụng Bitcoin để mua games, phim và ứng dụng trên kho ứng Windows và Xbox - Ảnh: Thomson Reuters.<br>