11:01 02/09/2018

Ba cô con gái của Chủ tịch đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu MPC

Hà Anh

Nếu mua thành công số cổ phiếu MPC như đã đăng ký thì tỷ lệ sở hữu của 2 vợ chồng Chủ tịch cùng 3 cô con gái sẽ là gần 60% vốn điều lệ MPC

Nếu mua thành công số cổ phiếu MPC như đã đăng ký thì tỷ lệ sở hữu của 2 vợ chồng Chủ tịch cùng 3 cô con gái sẽ là gần 60% vốn điều lệ MPC.
Nếu mua thành công số cổ phiếu MPC như đã đăng ký thì tỷ lệ sở hữu của 2 vợ chồng Chủ tịch cùng 3 cô con gái sẽ là gần 60% vốn điều lệ MPC.

Bà Lê Thị Minh Ngọc và bà Lê Thị Minh Quí, con của bà Chu Thị Bình - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc và ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, đã có thông báo đăng ký mua vào khối lượng lớn cổ phiếu MPC.

Theo đó, bà Lê Thị Minh Quí đăng ký mua vào 4.614.370 cổ phiếu MPC, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 3,3%, nhằm đầu tư tài chính với phương thức giao dịch là khớp lệnh/thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ ngày 6/9 đến ngày 6/10/2018.

Tương tự với phương thức giao dịch, lý do giao dịch và thời gian như trên, bà Lê Thị Minh Ngọc đăng ký mua vào 4.614.370 cổ phần MPC để nâng sở hữu tại Minh Phú từ 0% lên 3,3% vốn điều lệ tại MPC.

Nếu mua thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Ngọc và Quí tại MPC lần lượt đều là 3,3% và tổng khối lượng mua vào của bà Ngọc và bà Quí là 9.228.740 cổ phiếu.

Mới đây, bà Lê Thị Dịu Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc MPC, cũng là con gái của bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang đã đăng ký mua vào 1.000.000 cổ phiếu MPC để đầu tư tài chính, theo phương thức giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, thời gian mua vào từ ngày 14/8 đến ngày 12/9/2018.

Hiện, bà Lê Thị Dịu Minh đang sở hữu 4,62% vốn của MPC, tương ứng 6.390.170 cổ phiếu.

Được biết, bà Chu Thị Bình hiện đang nắm giữ 35.043.240 cổ phiếu, chiếm 25,03% và ông Lê Văn Quang nắm giữ 32.034.810 cổ phiếu, chiếm 22,88% vốn điều lệ tại MPC.

Hiện, giá cổ phiếu MPC được giao dịch quanh mốc 37.200 đồng/cổ phiếu, như vậy, ước tính ba cô con gái của Tổng giám đốc MPC sẽ mua tổng công 10.228.740 cổ phiếu và chi ra trên 380 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Nếu mua thành công số cổ phiếu MPC như đã đăng ký thì tỷ lệ sở hữu của 2 vợ chồng Chủ tịch cùng 3 cô con gái sẽ là gần 60% vốn điều lệ MPC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018, doanh thu thuần MPC giảm nhẹ so với cùng kỳ, ở mức 3.544 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế quý 2 này của MPC tăng 77% so với cùng kỳ, đạt 238 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, công ty đạt doanh thu thuần 6.615 tỷ đồng, tăng 4,3%; lợi nhuận trước thuế 367 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái.