13:44 20/05/2021

Bà Rịa-Vũng Tàu:  61 khu đất sẽ không được đấu giá

Thanh Xuân -

Đây là những khu đất không đảm bảo tính khả thi để đấu giá, đã được trả về cho địa phương để quản lý theo địa giới hành chính…

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có báo cáo về tình hình quản lý các khu đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, tính đến tháng 4/2021.

Theo kết quả rà soát, từ năm 2004 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang quản lý tổng cộng 141 khu đất, tổng diện tích 707,7ha.

Trong đó 55 khu đất tương đương với tổng diện tích 265,4ha thuộc quỹ đất đã giao cho người trúng đấu giá, địa phương và tổ chức khác sử dụng, không còn thuộc quỹ đất do Trung tâm quản lý.

 Với 86 khu đất đang quản lý, với tổng diện tích 442,4ha, trên cơ sở tình hình quản lý, sử dụng, giải quyết vướng mắc về thủ tục đấu giá, bồi thường, hỗ trợ, tranh chấp khiếu nại hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phân thành ba nhóm:

Nhóm 1 gồm 21 khu đất, tương đương diện tích 241,8ha có khả năng khai thác, sử dụng để đấu giá. Trong đó đã đưa 3/9 khu đất “sạch” vào dự kiến đấu giá năm 2021, thu về hơn 4.000 tỉ đồng… Các khu này gồm Khu đất cụm 5 Vũng Tàu, KDL Mũi Nghinh Phong, khu đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Nhóm 2 gồm 4 khu đất tương đương diện tích 44,4ha sử dụng để đầu tư phát triển hạ tầng.

Nhóm 3 là 61 khu đất, tương đương với diện tích 156,2ha, không đảm bảo tính khả thi để tổ chức đấu giá.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết xử lý tồn tại về đất trước đó để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Các địa phương có văn bản báo cáo nhu cầu sử dụng đất, kết quả thực hiện đầu tư các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đối với các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hiện đang quản lý, gửi về trung tâm để sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, ban hành quyết định giao về địa phương để thuận tiện trong việc quản lý, sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương giải quyết dứt điểm việc tái lấn chiếm đất công của một số cá nhân, giải phóng mặt bằng một số khu đất đấu giá triển khai dự án trọng điểm; có ý kiến pháp lý về đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt, pháp lý về đất đai, điều kiện tham gia đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá với một số khu đất dự kiến đấu giá.