07:56 14/01/2022

Bà Trần Uyên Phương quay lại làm cổ đông lớn của YEG

Hà Anh

Bà Trần Uyên Phương vừa mua vào 3.696.808 cổ phiếu YEG và nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,51% lên 14,33% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 10/1/2022.

Sơ đồ giá cổ phiếu YEG 1 năm qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu YEG 1 năm qua.

Bà Trần Uyên Phương báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).

Theo đó, bà Trần Uyên Phương vừa mua vào 3.696.808 cổ phiếu YEG và nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,51% lên 14,33% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 10/1/2022. Như vậy, sau giao dịch bà Phương trở thành cổ đông lớn tại công ty.

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 10/11 có 3.696.080 cổ phiếu được khớp lệnh với trị giá hơn 81,3 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11/11/2021, bà Phương vừa bán ra 1.583.100 cổ phiếu YEG để giảm sở hữu từ 7,527% về còn 771.410 cổ phiếu, chiếm 2,47% vốn điều lệ tại YEG và không còn là cổ đông lớn tại YEG.

Được biết, bà Phương được biết là con gái của ông Trần Quý Thanh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát và giao dịch mua vào của bà Phương diễn ra khi Tân Hiệp Phát và Yeah1 công bố ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ sinh thái công nghệ truyền thông số của Yeah1.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký bán ra 3.696.808 cổ phiếu YEG để giảm sở hữu từ 24,72% về còn 12,9% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/1 đến ngày 30/1/2022 thông qua giao dịch thỏa thuận.

Trước đó, ông Đào Phúc Trí, Tổng giám đốc công ty vừa bán 1,15 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 4,78% về còn 1,1% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 27/12/2021.

Mới đây, Yeah1 thống nhất thoái vốn tại 3 công ty con gồm Yeah1 Edigital, Trực tuyến Netlink và Truyền thông Công ty Netlink. Cả 3 công ty con này đều thuộc mảng truyền thông kỹ thuật số.

Hiện, HOSE vẫn tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG. Cụ thể: ngày 05/04/2021, Sở HOSE đã ra Quyết định số 186/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của YEG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Đến ngày 20/09/2021, HOSE đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là -196,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -184,08 tỷ đồng.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG theo Quyết định số 186/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2021 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.