15:42 18/02/2022

Bắc Giang kêu gọi đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội

Phan Dương

Ngày 17/2, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định phê duyệt Danh mục dự án khu nhà ở xã hội; điều chỉnh danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư thu hút đầu tư...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đó, danh mục dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cần thu hút đầu tư gồm: Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, được đầu tư thực hiện trên lô đất CT2 với diện tích đất 1,25ha. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới này đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1389/QĐ- UBND ngày 09/12/2021; Khu nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa quy mô 7,8ha theo đồ án Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

Đồng thời tỉnh đã quyết định điều chỉnh khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên với quy mô 74,65ha (đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 10/11/2021) từ 2 danh mục dự án là Khu số 1 (diện tích 42,35ha) và Khu số 2 (rộng 26,96ha) thành 04 danh mục dự án (Khu nhà ở xã hội số 1; Khu nhà ở xã hội số 2 và Khu số 1; Khu số 2).Trong đó, dự án thứ nhất là khu nhà ở xã hội số 1 có diện tích đất khoảng 5,65ha tại lô OXH - 01 và OXH - 04; Tiếp đó là khu nhà ở xã hội số 2 có quy mô khoảng 4,52ha tại lô OXH -02; Dự án thứ ba là khu số 1 khoảng 36,7ha; Dự án thứ tư là khu số 2 khoảng 22,44ha.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, những năm qua, công nghiệp của tỉnh có bước phát triển nhanh, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công nghiệp phát triển đã tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới cho người lao động nên phát sinh nhu cầu lớn về chỗ ở. Do vậy, để nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp, việc điều chỉnh danh mục dự án từ 02 dự án thành 4 dự án thuộc đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án trên là thông qua đấu thầu. Sở Xây dựng Bắc Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng quy định.