17:19 30/12/2022

Bắc Trung Bộ: Nơi thưởng Tết chỉ đủ mua tô phở, người đủ mua xe hơi

Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Phần đa các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thông tin về mức thưởng Tết năm 2023 của người động trên địa bàn, theo số liệu công bố thì mức thưởng Tết cao nhất tại khu vực này gần 360 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI và mức thưởng thấp nhất là 50 nghìn đồng/người...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa thông tin, qua khảo sát tình hình chế độ tiền lương năm 2022 và thưởng Tết năm 2023 của người lao động tại 1.508 doanh nghiệp (thuộc 4 loại hình doanh nghiệp) sử dụng 216.171 lao động cho thấy, tiền lương bình quân năm 2022 tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 7,6 triệu đồng/người (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2021).

Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 8,7 triệu đồng/người (tăng 1,3 triệu đồng so với năm 2021); Doanh nghiệp dân doanh 6,3 triệu đồng/người (không tăng so với năm 2021); Doanh nghiệp FDI 7,3 triệu đồng/người (tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2021).

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 2,8 triệu đồng/người (giảm 230 nghìn đồng so với năm 2022); Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 6,2 triệu đồng/người (tăng 2,85 triệu đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp dân doanh 4 triệu đồng/người (giảm 2,11 triệu đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp FDI là 4,1 triệu đồng/người (tăng 290 nghìn đồng so với năm 2022).

Hình thức thưởng Tết phổ biến của các doanh nghiệp là thưởng thêm một tháng lương không đóng bảo hiểm xã hội (tháng lương 13) và mức thưởng thấp nhất là 50 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cao nhất là 110,5 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp dân doanh và mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất là 359,3 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp FDI.

Tiếp đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cũng vừa có báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2022 trên địa bàn. Trong số các doanh nghiệp được khảo sát có 14 công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 45 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 9.517 doanh nghiệp dân doanh và 80 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 13,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người, bình quân hơn 1,5 triệu đồng/người.

Trong đó, khối các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 14,2 triệu đồng/người; bình quân 4 triệu đồng/người; thấp nhất 200 nghìn đồng/người.

Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 18 triệu đồng/người; bình quân 4,1 triệu đồng/người; thấp nhất 300 nghìn đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người; bình quân 4,3 triệu đồng/người; thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 78 triệu đồng/người; bình quân 4,5 triệu đồng/người; thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Số tiền bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động dịp này là 4,2 triệu đồng/người (giảm 8,7% so với năm ngoái); cao nhất là 80 triệu đồng/người (giảm 20% so với năm ngoái); thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp Liên đoàn Lao động, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hội Doanh nghiệp Quảng Bình rà soát, nắm tình hình việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Dự kiến, thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại địa bàn có mức bình quân là 5,4 triệu đồng; mức cao nhất 96 triệu đồng và mức thấp nhất là 1 triệu đồng. Mức lương, thưởng Tết cao nhất 96 triệu đồng là Công ty cổ phần điện gió BT1.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình, trong các loại hình doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất với mức bình quân 10 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh và công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước mức thấp nhất, bình quân 5 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 27/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết đã có báo cáo tình hình thưởng Tết năm 2023 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, khảo sát tại 120 doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2023 cho thấy mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 110.000 đồng/người, cao nhất là 5 triệu đồng/người. Trên địa bàn, 27 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng Tết Dương lịch.

Về thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, theo khảo sát tại 121 doanh nghiệp tại địa bàn có dự kiến thưởng Tết, mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người, cao nhất 110 triệu đồng/người (thuộc doanh nghiệp dân doanh).

Tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự kiến mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 50 triệu đồng/người. Đến nay, 26 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng Tết âm lịch cho người lao động.

Còn tại Thừa Thiên – Huế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động của 111 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2023 của doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bình quân là 1 triệu đồng, cao nhất là 60 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Còn mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân 6,56 triệu đồng, mức cao nhất 180 triệu đồng và thấp nhất là 300 nghìn đồng thuộc doanh nghiệp khối dân doanh.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2023 có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng, mức thấp nhất 300 nghìn đồng; thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão mức cao nhất 12 triệu đồng và thấp nhất 800 nghìn đồng.

Đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2023 mức cao nhất là 60 triệu đồng, mức thấp nhất 200 nghìn đồng; thưởng dịp Tết Nguyên đán dự kiến có mức cao nhất 67,6 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Khối doanh nghiệp dân doanh dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch mức cao nhất là 45 triệu đồng, mức thấp nhất 100 nghìn đồng; thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất 180 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch chỉ đạt 500 nghìn đồng ở mức cao nhất và mức thấp nhất 100 nghìn đồng; dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán mức cao nhất 150,3 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng.