16:00 01/03/2023

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước

Tiến Dũng -

Tại hội nghị bất thường ngày 1/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ...

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện tại, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, đang giữ quyền Chủ tịch nước. Bà Xuân giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 18/1/2023, sau khi Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc cùng ngày tại kỳ họp bất thường lần thứ 3.

Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Theo quy trình bầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đến, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Lời tuyên thệ được Quốc hội, nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận, giám sát trong suốt nhiệm kỳ.

Như vậy, sau hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước. 

Cũng trong ngày 1/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định bầu bổ sung ba Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.