18:00 06/06/2022

Bộ Tài chính quyết chặn khai gian giá chuyển nhượng nhà đất

Ánh Tuyết

Chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính dự kiến xây dựng dữ liệu về giá giao dịch và kê khai thuế khi mua bán nhà đất. Đồng thời, bổ sung quy định phải thanh toán qua ngân hàng, chặn đứng hành vi khai "gian"...

Hành vi “khai gian” giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá bán thực tế gây thất thu thuế nhiều năm.
Hành vi “khai gian” giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá bán thực tế gây thất thu thuế nhiều năm.

Để khắc phục những bất cập trong thu thuế chuyển nhượng bất động sản như: lúng túng “xác định giá đúng”, người dân khai "gian" giá chuyển nhượng dẫn đến thất thu thuế, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, để người dân hiểu đầy đủ, chính xác về nghĩa vụ và lợi ích trong việc thực hiện nộp thuế chuyển nhượng bất động sản; những rủi ro, trách nhiệm khi kê khai giá không đúng.

Đồng thời, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Về lâu dài, Bộ Tài chính kiến nghị cấp có thẩm quyền tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

 

Bên cạnh đó, "cấp thẩm quyền cần bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ công tác quản lý giao dịch tài sản, bất động sản của các chủ thể trong xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng", Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đề xuất.

Trong phiên thảo luận của Quốc hội tuần vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, nhìn nhận, thời gian qua có sự trốn thuế, trục lợi về thuế chuyển nhượng bất động sản.

Bộ trưởng dẫn chứng, có những trường hợp ban đầu kê khai 500 triệu đồng, sau khi được giải thích thì kê khai lại là 10 tỷ đồng, có trường hợp kê khai lại gấp đến 40 lần.

Để chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản, Bộ trưởng cho biết, sắp tới, Bộ Tài chính sẽ đề nghị các địa phương xây dựng hệ số điều hành, dữ liệu về mua bán bất động sản để tăng cường minh bạch trong thu thuế chuyển nhượng bất động sản.

Trước đó, hàng loạt văn bản được ban hành để thu thuế đúng giá trị mua bán, từ đó tác động đến đầu cơ kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1381/TCT-DNNCN ngày 28/4/2022 về triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản; công văn số 1488/TCT-KTNB ngày 10/5/2022 về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung nêu tại công văn 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính.

Theo đó, cơ quan thuế quán triệt các phòng, đội tham gia công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, "xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về tính liêm chính của cán bộ thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản", Tổng cục Thuế cho hay.

Bên cạnh đó, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. 

Về đề xuất ban hành quy trình hướng dẫn cụ thể trình tự, cách xử lý, trách nhiệm của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế cho biết, tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế và quy trình về quản lý thuế hiện hành có hướng dẫn liên quan về trình tự cách xử lý, trách nhiệm của cơ quan thuế.

Do đó, Tổng cục Thuế cho rằng, không cần phải ban hành quy trình riêng để hướng dẫn cụ thể trong trường hợp người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế.

 

Bằng các giải pháp nghiệp vụ cộng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nên công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có những kết quả tích cực hơn nhiều năm trước đó. Thống kê từ Bộ Tài chính cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, thu từ giao dịch bất động sản đạt 16.200 tỷ đồng, vượt thu so với cùng kỳ năm ngoái là 6.600 tỷ đồng.