19:05 17/11/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng 37 tuổi

M.Chung

Sau hơn một năm trở thành Cục trưởng trẻ nhất Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng tiếp tục thành Thứ trưởng trẻ nhất của Bộ này

Ông Nguyễn Huy Dũng (thứ hai từ trái qua) nhận Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chiều ngày 17/11.
Ông Nguyễn Huy Dũng (thứ hai từ trái qua) nhận Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chiều ngày 17/11.

Chiều nay, 17/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trở thành Thứ trưởng trẻ nhất trong Chính phủ.

Trước đó, ngày 16/11/2020, Thủ tướng đã có quyết định số 1818 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Huy Dũng sinh năm 1983, có quá trình công tác 13 năm tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Hơn một năm trước, tháng 6/2019, ông Nguyễn Huy Dũng, khi đó là Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin đã được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin, và trở thành Cục trưởng trẻ nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đến tháng 2/2020, Bộ Thông tin và Truyền đã điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Huy Dũng từ vị trí Cục trưởng Cục An toàn thông tin sang giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Khi được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá ông Nguyễn Huy Dũng là Cục trưởng trẻ nhất được bổ nhiệm tại Bộ, và đánh giá cao năng lực của ông Dũng trong những việc mang tầm vĩ mô như chuẩn bị các chỉ thị liên quan đến an toàn thông tin của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cũng như công tác quản lý Cục.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là người tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, tiêu biểu là Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.