22:04 04/12/2017

Chỉ bán được hơn 6% cổ phần tại Becamex

Hà Anh

Hơn 311 triệu cổ phần Becamex được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 31.000 đồng, tuy nhiên khối lượng đấu giá thành công chỉ đạt hơn 6% tổng số cổ phần đấu giá

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty này tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, là công cụ đắc lực cho tỉnh Bình Dương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Sau cổ phần hóa, Tổng công ty này tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, là công cụ đắc lực cho tỉnh Bình Dương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex).

Theo đó, hơn 311 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 31.000 đồng, tuy nhiên khối lượng đấu giá thành công chỉ gần 19 triệu, chiếm hơn 6% tổng số cổ phần đấu giá.

Có 158 nhà đầu tư trúng giá – trong đó có 9 tổ chức và 149 cá nhân với số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài là 10.643.000 cổ phần. Tổng trị giá cổ phần bán được là 587.684.800.000 đồng.

Theo phương án cổ phần hóa Becamex, Becamex có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần, trong đó 671.670.000 cổ phần nhà nước nắm giữ chiếm 51% vốn điều lệ; 4.936.700 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 0,37% vốn điều lệ; 311.207.100 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 23,63% vốn điều lệ; 329.250.000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 25% vốn điều lệ.

Becamex là tổng công ty trực thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Sau cổ phần hóa, Tổng công ty này tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, là công cụ đắc lực cho tỉnh Bình Dương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty vẫn là phát triển các Khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật…

Hiện, Becamex, đang sở hữu 14 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 10.500 ha, chiếm 11,4% tổng diện tích đất khu công nghiệp tại Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2017, doanh thu thuần của Becamex đạt 364,6 tỷ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 574 triệu đồng, sụt giảm mạnh so với mức 42 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Becamex giảm 714 tỷ đồng, đạt hơn 42.703 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng hơn 860 tỷ lên 18.722 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2,8 tỷ.