20:28 01/10/2019

Chính phủ quyết định sửa riêng hai Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Nguyễn Lê

Thủ tướng vừa phân công bộ trưởng các bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 38

Chính phủ quyết định trình Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo hướng tách thành 2 dự án Luật: Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Chính phủ quyết định trình Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo hướng tách thành 2 dự án Luật: Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa phân công bộ trưởng các bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 38.

Phiên họp này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14-16/10.

Cụ thể, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Bộ này cũng được yêu cầu chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022; báo cáo của Chính phủ về phương án bổ sung ngân sách Trung ương năm 2020; tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đối với các nội dung Chính phủ đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình phiên họp thứ 38, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi của Chính phủ về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc các quận, thị xã của Hà Nội và nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (tách thành 2 dự án Luật: Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Trước đó, tại phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019) Uỷ ban Thường  vụ Quốc hội đã không thể thảo luận kỹ lưỡng về nội dung này, vì Chính phủ vẫn trình một luật sửa cả hai nhưng đồng thời lại có công văn xin tách thành hai.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khi đó đã đề nghị, sau khi Chính phủ khẳng định chính thức sẽ theo hướng nào thì làm thủ tục trình bổ sung vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào phiên họp 38 .