17:16 21/02/2022

Chính phủ Việt Nam thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp

Song Hoàng - Đức Long

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021 Việt Nam phải đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) năm 2021.

Tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp (gồm Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Hiệp hội doanh nghiệp: Nhật Bản, Anh, Châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc) đã trình bày các tham luận về đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phục hồi của nền kinh tế; vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021 Việt Nam phải đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ với nguồn lực còn hạn chế, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà đứng đầu là Đảng cộng sản Việt Nam, sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Cũng tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phân công các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý và tham mưu hoàn thiện về thể chế, chính sách, pháp luật; đặc biệt là hướng dẫn và giám sát khâu thực thi chính sách ở các cấp.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định, với chủ đề điều hành của năm 2022 là: "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", Chính phủ Việt Nam sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, quyết liệt, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với kết quả cao.