08:08 01/05/2021

Chính sách bảo hiểm, an sinh có hiệu lực từ tháng 5

Nhật Dương -

Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, lao động làm việc trong khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là những chính sách an sinh sẽ có hiệu lực từ tháng 5…

Mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp sẽ tăng từ tháng 5.
Mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp sẽ tăng từ tháng 5.

Tăng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề quy định tại Điều 55 Luật Việc làm 2013 sẽ được hưởng hỗ trợ.

Cụ thể, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Trường hợp người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, mức hỗ trợ  học nghề đang được áp dụng là tối đa 1 triệu đồng/người/tháng, không phân chia cụ thể theo thời gian đào tạo.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tào nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc, từ 14 ngày trở xuống được tính là 0,5 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho lao động khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu

Theo Nghị định 22/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/5/2021, Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc trong khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa...theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu kinh tế - quốc phòng.

Trong đó, đối với quân số thuộc biên chế của đoàn kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ về đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tại địa bàn khu kinh tế - quốc phòng; được đảm bảo các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng khu kinh tế - quốc phòng được các hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan.

Người lao động, công nhân làm việc trong khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.