12:02 30/05/2022

Chính thức gia hạn khoảng 125.000 tỷ thuế, tiền thuê đất trong năm 2022

Ánh Tuyết -

Hàng loạt doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nằm trong diện được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn ước tính khoảng 125.000 tỷ đồng...

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn nhiều loại thuế trong năm 2022.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn nhiều loại thuế trong năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Theo đó, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT?

Theo đó, đối tượng được gia hạn gồm (1) doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng; hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; thoát nước và xử lý nước thải.

Cùng với đó là doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng.

Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị.

(2) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế như vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản.

 

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định tại (1), (2), (3) nêu trên là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

(Nghị định số 34)

Các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng, cũng thuộc đối tượng được gia hạn.

(3) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

(4) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(5) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

GIAN HẠN TỐI ĐA 6 THÁNG VỚI THUẾ VAT

Nghị định số 34 cũng quy định rõ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế VAT phát sinh phải nộp.

Cụ thể, đối với thuế VAT (trừ thuế VAT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp, bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 - 8 năm 2022 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2022 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp, tổ chức.

Theo đó, thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế VAT từ tháng 3 - 5 năm 2022 và quý 1 năm 2022.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế VAT của tháng 6 năm 2022 và quý 2 năm 2022.

Thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế VAT của tháng 7 năm 2022.

Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế VAT của tháng 8 năm 2022.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế VAT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế VAT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

(Nghị định số 34)

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế VAT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa phải nộp số thuế VAT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế VAT đã kê khai.

Nghị định số 34 cũng lưu ý người nộp thuế thời hạn phải nộp thuế VAT của tháng, quý được gia hạn.

Theo đó, thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/10/2022.

Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế tháng 5,6,7,8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế quý 1 năm 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022.

Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế quý 2 năm 2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế VAT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế VAT.

Tuy nhiên, trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức tại (1), (2), (3) nêu trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế VAT.

GIA HẠN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM NỘP QUÝ 1,2

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức tại ba đối tượng đầu tiên nêu trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định số 34 cũng nêu rõ, đối với thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại (1), (2), (3) nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

GIA HẠN NỘP 50% TIỀN THUÊ ĐẤT

Về gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, theo Nghị định số 34, 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại (1), (2), (3) và (5) nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

 

Trước đó, thông tin tại dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn lên tới 125.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, số thu ngân sách nhà nước của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2022.

Trong các sắc thuế, số thuế giá trị gia tăng được gia hạn lớn nhất, lên đến 53.300 - 54.300 tỷ đồng, tiếp đó là số thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính được gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỷ đồng...

Tuy nhiên, trong Nghị định số 34 không có nội dung gia hạn thời hạn nộp 50% tiền thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022 trong thời gian 6 tháng như dự thảo lấy ý kiến công khai trước đó. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng.