11:37 02/07/2013

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các vấn đề lớn tại kỳ họp sắp tới

Nguyễn Lê

Ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi thư đến các vị đại biểu Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thành công của kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sẽ phụ thuộc rất
 nhiều vào nỗ lực hoạt động, nghiên cứu, bám sát các vấn đề thực tiễn 
của đại biểu.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thành công của kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực hoạt động, nghiên cứu, bám sát các vấn đề thực tiễn của đại biểu.
Trong bức thư gửi đến các vị đại biểu Quốc hội vào ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lưu ý nhiều vấn đề hệ trọng mà cử tri đang trông đợi ở cơ quan lập pháp.

"Trong những kỳ họp vừa qua, mỗi đại biểu Quốc hội chúng ta đã làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nỗ lực đóng góp vào hoạt động chung của Quốc hội. Kết quả các kỳ họp được nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ", Chủ tịch khẳng định.

Lưu ý kỳ họp thứ 6 sắp tới - diễn ra cuối tháng 10 năm nay - là kỳ họp giữa nhiệm kỳ Quốc hội, cũng là nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, Chủ tịch nhấn mạnh các vấn đề hệ trọng mà Quốc hội sẽ bàn và quyết định.

Đó là, Quốc hội sẽ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp... đến hết năm 2013; đồng thời xem xét khả năng và bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 và 5 năm 2011 - 2015 đã được các nghị quyết của Đảng và Quốc hội xác định từ đầu nhiệm kỳ.

Vấn đề hệ trọng tiếp theo là xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với xây dựng mô hình kinh tế của đất nước. "Đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững đất nước cả trong hiện tại và tương lai", Chủ tịch lưu ý.

"Tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, hoàn chỉnh và quyết định thông qua Hiến pháp sửa đổi, bổ sung và Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là hai nội dung công tác pháp luật mà nhân dân cả nước đặc biệt mong đợi ở chất lượng lập pháp của Quốc hội", bức thư viết.

Theo Chủ tịch, thành công của kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực hoạt động, nghiên cứu, bám sát các vấn đề thực tiễn của đại biểu Quốc hội để từ đó thể hiện một cách sâu sắc, toàn diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đưa ra quan điểm, giải pháp, cách giải quyết thấu tình, đạt lý đối với các vấn đề hệ trọng của đất nước.

“Tôi rất mong được các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, chia sẻ để chúng ta cùng đoàn kết, phấn đấu cho thành công của kỳ họp”, Chủ tịch kết thúc bức thư và gửi tới các vị đại biểu lời chào tin tưởng.