18:45 08/11/2021

Cổ đông ngoại nắm 100% vốn, PME huỷ niêm yết từ ngày 6/12/2021

Hà Anh -

Toàn bộ 75.011.625 cổ phiếu PME sẽ bị hủy niêm yết trên HoSE từ 6/12/2021 do tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng. Cổ phiếu PME sẽ giao dịch phiên cuối tại HoSE vào ngày 3/12/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết cổ phiếu đối với cổ phiếu PME của CTCP Pymepharco.

Theo đó, toàn bộ 75.011.625 cổ phiếu PME sẽ bị hủy niêm yết trên HoSE từ 6/12/2021 do tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng. Cổ phiếu PME sẽ giao dịch phiên cuối tại HoSE vào ngày 3/12/2021.

Trước đó, Stada Service Holding B.V, là công ty con của Tập đoàn dược phẩm Stada Arzneimittel AG (Đức) đăng ký mua 4.500.697 cổ phiếu PME. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu mà Stada Service Holding B.V sẽ nắm giữ tăng từ 52.499.680 cổ phiếu, chiếm 69,99% lên 57.000.377 cổ phiếu, chiếm 75,99% vốn tại PME.

Mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu, thời gian giao dịch từ ngày 11/12 đến 31/12/2020 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Đồng thời, PME thông báo đã hoàn tất họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Stada Service Holding B.V và người có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Kể từ ngày Nghị quyết thông qua, Stada và người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong 1 lần hoặc nhiều lần. Dự kiến việc tăng sở hữu của Stada sẽ hoàn tất vào năm 2020-2021.

Tiếp theo đến tháng 8/2021, Stada chào mua công khai nốt 355.911 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 0,47% vốn điều lệ của doanh nghiệp dược với giá chào mua dự kiến là 85.000 đồng/cổ phiếu và qua đó, Stada và người có liên quan sở hữu hơn 75 triệu cổ phiếu, chiếm 100% vốn điều lệ Pymepharco.

Về kết quả kinh doanh, PME ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 468 tỷ đồng, giảm 4 tỷ so với cùng kỳ, luỹ kế đạt 972 tỷ, tăng hơn 189 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 79 tỷ, tăng 1 tỷ so với cùng kỳ, luỹ kế đạt gần 244 tỷ đồng, tăng 26 tỷ so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, PME có vốn chủ sở hữu đạt 2.138 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 170 tỷ; quỹ đầu tư phát triển đạt 974 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 244 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/11, giá cổ phiếu PME được giao dịch ở vùng giá rất cao, cao nhất trong 52 tuần là 84.500 đồng cổ phiếu và và đến chốt phiên ngày 2/11, giá cổ phiếu này giảm còn 82.100 đồng/cp với thị giá này, vốn hóa thị trường của Pymepharco là gần 6.200 tỷ đồng.