01:21 08/09/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-6/9: Chủ tịch đăng ký mua, YEG bứt tốc

Thủy Tiên

Sau thông tin Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, YEG đã tăng kịch biên độ

Diễn biến vnindex tuần 3 tháng 9 đến 6 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 3 tháng 9 đến 6 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 3 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 3 tháng 9

Diễn biến hnxindex tuần 3 tháng 9 đến 6 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 3 tháng 9 đến 6 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 3 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 3 tháng 9

Diễn biến upcomindex tuần 3 tháng 9 đến 6 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 3 tháng 9 đến 6 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 3 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 3 tháng 9