09:31 21/08/2015

“Con đường khó” của Sun Group

Phi Sơn

Nhìn vào hướng đi của Sun Group, giới trong nghề đều thừa nhận, tập đoàn này đã chủ động chọn con đường… khó