16:51 25/06/2021

Công bố Kết luận thanh tra toàn diện tại Khu liên hợp Thể thao quốc gia

Thanh Xuân

Kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý và giao cho các đơn vị thực hiện kiến nghị…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP ngày 11/5/2021 thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia. Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết: Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ thấy rằng những nội dung trong quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia trong những năm qua có nhiều đóng góp cho các giải thể thao lớn của nước nhà...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, sai phạm tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã đề nghị Khu Liên hợp thể thao quốc gia và các cơ quan liên quan sớm triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kiến nghị nêu trong kết luận được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn không thực hiện được vì nguyên nhân khách quan phải báo cáo lên Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để bộ có báo cáo Chính phủ.

Cũng tại buổi công bố kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương thông tin, sau khi có kết luận thanh tra, Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ một cách cụ thể. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thừa nhận là sau sự việc này cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, đặc biệt là đơn vị tự chủ như Khu Liên hợp Thể thao quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hứa sẽ sớm có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, ngay từ trước khi Thanh tra Chính phủ thực hiện cuộc thanh tra trên từ tháng 5-2019, hàng loạt doanh nghiệp đang thuê đất tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã gửi đơn kêu cứu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao... tố cáo Khu liên hợp cho thuê đất nhưng không đưa vào sổ sách, thu tiền của doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Tại đơn kêu cứu này, các doanh nghiệp cho biết, khu liên hợp đã cho thuê hàng ngàn mét vuông đất nhưng để ngoài sổ sách. Ngoài ra, cũng đang nợ 314 tỷ đồng tiền thuê đất của Nhà nước và không có khả năng chi trả.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kết luận Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện việc cho một số đơn vị thuê đất khi chưa được phép. Khu đất mà khu liên hợp cho thuê ngắn hạn chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Tài chính.

Trong quá trình cho thuê, các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá, công khai mức giá theo quy định. Một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn nhưng bản chất là hợp đồng dài hạn.

Công tác quản lý các khoản công nợ phải thu chưa được quan tâm đúng mức, một số khoản công nợ phát sinh trên 3 năm, phải thu khó đòi nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.