16:30 06/05/2021

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm về kinh tế 95.984 tỷ đồng và 772 ha đất

Phan Dương -

Trong quý 1/2021, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng trăm ha đất...

Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông cáo báo chí về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 1 và kế hoạch công tác quý 2/2021.

Theo đó, qua 1.644 cuộc thanh tra hành chính và 35.614 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong quý 1, thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 5.002 tỷ đồng, bên cạnh việc chấn chỉnh sai phạm trong quản lý, kiến nghị việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.  

Cụ thể, về công tác thanh tra hành chính, toàn ngành đã tiến hành 1.644 cuộc thanh tra. Tổng hợp kết quả từ 673 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 3.133 tỷ đồng và 772 ha đất. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2.040 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 269 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ việc, 05 đối tượng. 

 

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Tp.HCM xem xét thu hồi 13 dự án tại khu đô thị phía Nam Tp.HCM.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, việc giao đất để thực hiện các dự án tại Khu đô thị phía Nam Tp.HCM đều thực hiện bằng quyết định giao đất tạm thời của Uỷ ban nhân dân Tp.HCM, vi phạm pháp luật về đất đai, dẫn đến việc nhiều dự án đã được Thành phố tạm giao đất từ năm 2000-2008 nhưng đến nay chưa hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất chính thức, chưa triển khai đầu tư xây dựng thực hiện dự án, chưa thu tiền sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất và có nguy cơ thất thoát tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Cùng với đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 23.168 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 92.851 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2.962 tỷ đồng; ban hành 18.911 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 992 tỷ đồng. Kết quả này đã được phát hiện sau khi tiến hành 35.614 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 80.581 tổ chức, cá nhân.

Cũng trong quý 1, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.542 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi số tiền là 1.698 tỷ đồng, đạt 63%. Qua đôn đốc, kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý hành chính 211 tổ chức, 592 cá nhân. 

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 4.831 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 23 tỷ đồng, 01 ha đất; trả lại quyền lợi cho 189 người, kiến nghị xử lý 83 người.

Trong quý 2/2021, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao. Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì đề xuất chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, chứ không chờ đến khi kết thúc quá trình thanh tra mới chuyển...

Riêng công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hoàn thành việc kê khai và tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; triển khai kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại các địa phương; Tập trung thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 và các cuộc thanh tra đột xuất (nếu có) do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thủ tướng Chính phủ giao...