20:28 28/06/2021

Công đoàn VPB đăng ký mua 557.044 cổ phiếu VPBank

Hà Anh -

Chốt phiên giao dịch ngày 28/6, cổ phiếu VPB có giá 68.000 đồng và tính theo giá này, Công đoàn VPBank phải khoảng 38 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu trên...

Sơ đồ giá cổ phiếu VPBank từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu VPBank từ đầu năm.

Công đoàn VPB thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã VPB-HOSE).

Theo đó, Công đoàn VPBank đăng ký mua 557.044 cổ phiếu VPB, thời gian giao dịch từ ngày 30/6 đến ngày 29/7, mục đích là công đoàn mua lại cổ phiếu của CBVN nghỉ việc, theo phương thức thực hiện qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trước giao dịch, công đoàn sở hữu 1.775.257 cổ phiếu VPB, chiếm 0,070%.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/6, cổ phiếu VPB có giá 68.000 đồng và tính theo giá này, Công đoàn VPBank phải khoảng 38 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu trên.

Theo VCSC,  ngày 22/06/2021, VPB đã đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp danh sách cổ đông cuối cùng để lấy ý kiến về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vấn đề này không được đề cập tại ĐHCĐ do sự không chắc chắn tại thời điểm đó về ngày kết thúc thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit.

Ngày chốt danh sách là ngày 13/7/2021 và ngày chốt ý kiến trong tháng 7/2021. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện cổ tức bằng cổ phiếu không được công bố trong nghị quyết HĐQT.

Đồng thời, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu VPB với giá mục tiêu 85.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời dự kiến của cổ phiếu là 29,8%, dựa theo giá đóng cửa ngày 22/6 (66.000 đồng/cổ phiếu).

Được biết, ĐHĐCĐ VPBank thông qua phương án chuyển nhượng 50% phần góp vốn của VPBank tại công ty con của VPBank là Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) cho SMBC Consumer Finance Co., LTD. Sau khi hoàn tất giao dịch, VPB FC vẫn là công ty con của VPBank theo quy định pháp luật.

Đồng thời, thống nhất việc giữ lại khoản lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc là gần 8.852 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc kinh doanh của ngân hàng.

Bên cạnh đó, cổ đông thông qua phương án tái phát hành/bán cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2021. Ngân hàng có hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ và đề xuất sử dụng để phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và cho các nhà đầu tư mới vào thời điểm thích hợp.

Riêng với phát hành cổ phiếu ESOP, ngân hàng dự kiến bán 15 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chiếm 0,593%. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm, giải tỏa từng phần 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% sau 3 năm. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3/2021.

Năm 2021, VPB dự kiến tổng tài sản đạt 492.409 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2020; tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 353.280 tỷ đồng, tăng 19,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9%; nợ xấu <3%.