16:46 30/04/2021

Coteccons nói gì về quyết định phạt đối với giao dịch của ban lãnh đạo cũ

Thu Minh -

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, phạt Coteccons 70 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty.

Coteccons còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

Tuy nhiên, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Liên quan đến quyết định xử phạt này, Coteccons đã lên tiếng và cho rằng các vi phạm trên diễn ra trong từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn Ban Lãnh đạo tiền nhiệm với người đứng đầu là Chủ Tịch HĐQT Công ty Coteccons Nguyễn Bá Dương, và cũng đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Unicons và thành viên HĐQT Công ty Ricons.

Coteccons xác nhận các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích.

“Chúng tôi thừa nhận đã có những giao dịch nội bộ giữa các bên không phù hợp. Chúng tôi đang trong quá trình xem xét và khi có kết quả đánh giá của những ảnh hưởng thì sẽ thông báo đến cổ đông”, Chủ tịch Bolat Duisenov nói vậy tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Coteccons lên tiếng về hành vi giao dịch chui từ thời ông Nguyễn Bá Dương.
Coteccons lên tiếng về hành vi giao dịch chui từ thời ông Nguyễn Bá Dương.

Ngay trước đó, hồi tháng 2/2021, Coteccons cũng nhận án phạt từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt vì vi phạm hành chính về thuế. Cụ thể, phạt hành vi kê sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 23 triệu đồng; số tiền thuế truy thu là 116 triệu đồng và số tiền chậm nộp thuế 26 triệu đồng cùng với 6 triệu đồng tiền vi phạm hoá đơn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Coteccons bị phạt lên đến 325 triệu đồng.