12:53 28/05/2021

Đã có 46,8 nghìn doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm một thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia...

Từ ngày 28/5/2021 doanh nghiệp không phải nộp bản giấy đối với chứng từ nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành.
Từ ngày 28/5/2021 doanh nghiệp không phải nộp bản giấy đối với chứng từ nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành.

Ngày 28/5/2021, Thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trước đó, ngày 25/5/2021 Tổng cục Hải quan đã có văn bản thông báo việc triển khai thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” trên tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng từ liên quan đến thủ tục này trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan cho cán bộ hải quan.

Yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung để tra cứu, khai thác chứng từ liên quan đến thủ tục này và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

 

Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 38 thủ tục hành chính cần triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến ngày 28/5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã triển khai được 34 thủ tục hành chính, còn 4 thủ tục hành chính chưa triển khai.

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cho biết thời gian qua Cục đã phối hợp với Tổng cục Hải quan và đơn vị liên quan để xây dựng, hoàn thiện phần mềm thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế”.

Như vậy, từ ngày 28/5/2021 thủ tục hành chính này chính thức được vận hành trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Đơn vị hải quan các cửa khẩu cũng chính thức chấp thuận giấy phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế là bản điện tử có chữ ký số hợp pháp được chuyển từ Cục Trồng trọt đến Tổng cục Hải quan qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến 25/5/2021 đã có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 3,8 triệu hồ sơ  của hơn 46,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.