11:52 02/06/2022

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm bán sách tham khảo trong nhà trường

Quang Trung

Các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 1/6 và sáng 2/6...

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại phiên thảo luận- Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại phiên thảo luận- Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên thảo luận ngày 1/6, giải trình về một số vấn đề đại biểu nêu liên quan tới vấn đề sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đang chỉ đạo chuẩn bị ban hành Thông tư quy định tiêu chí, quy chuẩn riêng về sách giáo khoa để điều tiết việc này một cách cụ thể hơn và có hiệu quả hơn.

Theo Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần ban hành các văn bản chỉ đạo các nhà xuất bản, nhà xuất bản giáo dục cần thực hành tiết kiệm tối đa, cắt giảm các khoản chi phí trung gian để giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng cũng như các chi phí khác để đảm bảo giá sách giáo khoa được thấp nhất.

Toàn cảnh phiên thảo luận ngày 1/6 - Ảnh: Quochoi.vn
Toàn cảnh phiên thảo luận ngày 1/6 - Ảnh: Quochoi.vn

Ngoài ra, về hiệu quả của các giải pháp để cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, các đối tượng chính sách xã hội, Bộ trưởng cho biết các nhà xuất bản giáo dục cung cấp các bản sách giảm miễn phí để học sinh có thể tiếp cận được ngay từ khi bắt đầu. Bộ cũng chỉ đạo Nhà xuất bản tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh phân phối, giảm chi phí phát hành, đẩy mạnh tái cơ cấu xuất bản theo hướng tinh gọn nhân sự bộ máy…

Tham gia tranh luận về vấn đề liên quan sách giáo khoa trong phiên thảo luận sáng nay, đại biểu Thái Văn Thành (Nghệ An) bày tỏ đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng là phải đưa sách giáo khoa vào danh mục quản lý giá và đảm bảo quyền lợi của học sinh và điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay của người dân. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng tăng cường công tác truyền thông rộng rãi trong nhân dân để phụ huynh, học sinh hiểu về hai loại sách giáo khoa: sách giáo khoa – loại bắt buộc có và sách tham khảo – không bắt buộc mua.

Đại biểu Thái Văn Thành phát biểu tại phiên thảo luận- Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Thái Văn Thành phát biểu tại phiên thảo luận- Ảnh: Quochoi.vn

Tranh luận về vấn đề sách tham khảo, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) cho biết, đề xuất của đại biểu Thái Văn Thành là “cần nói cho người dân hiểu rằng sách tham khảo không cần mua”. Đại biểu cho rằng, vấn đề đặt ra là nếu có bán sách tham khảo thì trong tất cả phụ huynh học sinh cũng đều sẽ mua cho con bằng bạn, bằng bè.

“Sách tham khảo này chính là nguồn lợi rất lớn cho các nhà xuất bản. Vì vậy, cần hạn chế tối đa loại hình sách này. Rất nhiều nhà giáo dục kinh nghiệm trên thế giới đã chỉ ra rằng, sách tham khảo chỉ dùng cho các thầy cô giáo sử dụng để phong phú bài giảng của mình. Còn học sinh tiểu học không cần có sách tham khảo”, đại biểu chỉ ra.

Do đó, đại biểu Hiếu đề nghị nên cấm bán sách tham khảo trong nhà trường.

“Đổi mới sách giáo khoa là rất đúng đắn, nhưng cách làm chưa tạo sự cạnh tranh lành mạnh. Sẽ có các sản phẩm tốt và rẻ hơn và đứng vững theo thời gian, chọn cách làm tường minh và khoa học thì sách giáo khoa sẽ trở lại đúng vị trí, trang trọng của mình”, đại biểu đoàn Bình Định nhấn mạnh.