12:22 14/11/2014

Danh sách 50 vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Nguyên Hà

Danh sách lấy phiếu tín nhiệm lần này nhiều hơn danh sách lần trước 3 vị

100% đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường tán thành danh sách các lãnh đạo chủ chốt được lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh: Thanh Niên.<br>
100% đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường tán thành danh sách các lãnh đạo chủ chốt được lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh: Thanh Niên.<br>
Sáng 14/11, Quốc hội đã biểu quyết với 100% đại biểu có mặt nhất trí với danh sách được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình để lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, những người được Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm gồm có Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng, các phó thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ở lần lấy phiếu đầu tiên, do Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng kiểm toán Nhà nước chưa đủ thời gian để lấy phiếu, nên danh sách chỉ là 47 người.

Lần này, hai vị nói trên đã đủ điều kiện để lấy phiếu. Đồng thời, cuối năm 2013, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền đã được bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vậy nên, danh sách lấy phiếu lần này gồm 50 người.

Nhìn vào danh sách chỉ có 467/498 các vị đại biểu có mặt để biểu quyết thông qua danh sách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị trưởng đoàn mời các đại biểu vắng mặt về tham dự đầy đủ khi Quốc hội tiến hành lấy phiếu, trừ các vị có lý do bất khả kháng.

"Trăm sự nhờ các đồng chí trưởng đoàn lo cho, các đồng chí nào không có lý do bất khả kháng thì dứt khoát mời về, kể cả đang đi học", Chủ tịch nói.

Danh sách 50 chức danh lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội thông qua: 

1. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước

2. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước

3. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội

4. Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội

5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội

6. Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội

7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội

8. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội

9. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội

10. Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

11. Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội

12. Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

13. Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

14. Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội

15. Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

16. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

17. Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội

18. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

19. Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

20. Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

21. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ

22. Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ

23. Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ

24. Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

25. Ông  Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng Chính phủ

26. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ

27. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

28. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

29. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

30. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

31. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

32. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

33. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

34. Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

35. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

36. Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

37. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

39. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

40. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

41. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

42. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

43. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

44. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế

46. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ

47. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

48. Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

49. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

50. Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng kiểm toán Nhà nước