17:30 28/05/2021

Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đăng ký niêm yết trên HOSE

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã HHV) hiện đang niêm yết trên UpCoM...

Hầm Cù Mông.
Hầm Cù Mông.

Theo đó, HOSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 267,38 triệu cổ phiếu HHV, ngày nhận hồ sơ là 25/5.

Được biết, HHV tiền thân là “Xưởng Thống Nhất” trực thuộc Ban Xây dựng 67, đến năm 1975 đổi tên thành “Xí nghiệp Đại tu Ô tô Thống Nhất” tại tỉnh Quảng Bình, nhiệm vụ phục vụ đại tu, sửa chữa các ô tô bị hư hỏng xuống cấp trong thời kỳ chiến tranh.

Tới năm 2015, công ty đã chính thức trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên UPCoM ngày 18/12/2015.

Hiện tại, ngành nghề chính là hoạt động quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo cả, hầm đường bộ Cù Mông... và quản lý, duy tu bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao; quản lý vận hành các trạm thu phí; xây dựng công trình đường bộ, sửa chữa các công trình giao thông; kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định…;

Hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông cụ thể: Hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia; Hầm đường bộ qua Đèo Cả, cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, Cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, Đèo cả Khánh Hoà.

Theo Báo cáo thường niên năm 2020, cơ cấu cổ đông của HHV gồm 88,43% là cổ đông lớn - tương ứng 236.413.490 cổ phiếu và 11,58% cổ đông nhỏ - tương ứng 30.970.600 cổ phiếu - Trong đó, cổ đông sở hữu trên 5% của HHV gồm CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT sở hữu 49,29% vốn điều lệ; CTCP BOT Hưng Phát sở hữu 6,13% vốn điều lệ...

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.201,34 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm (1.715,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 175,6 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm (184,78 tỷ đồng) và lần lượt tăng trưởng 151,8% và 13,24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, có tới 937,9 tỷ đồng đến từ doanh thu trạm thu phí, chiếm 77,99% tổng doanh thu; doanh thu hoạt động xây lắp là 139,8 tỷ đồng, chiếm 11,62% tổng doanh thu và các hoạt động khác.

Năm 2021, HHV dự kiến doanh thu đạt 1.285,43 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 216,68 tỷ, tăng 23,4% so với năm trước.

Về nhu cầu sử dụng vốn năm 2021, công ty cho biết tổng nhu cầu vốn cho năm 2021 là: 773 tỷ đồng - trong đó, công ty dự kiến tiếp tục tăng các khoản đầu tư tài chính gồm: góp vốn khoảng 120 tỷ đồng vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; góp vốn khoảng 93 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - doanh nghiệp dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả; Góp vốn khoảng 250 tỷ đồng vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn –
Hữu Nghị; bổ sung vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dự phòng cho các hoạt động của công ty là 310 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên hơn 859,5 tỷ đồng và việc thực hiện răng vốn dự kiến thông qua hai phương án: phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: 270,7 tỷ đồng và phương án cháo bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 588,888 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau hai đợt phát hành là hơn 3.533,3 tỷ đồng.

Đồng thời, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định việc công ty vay vốn của các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan và các đối tượng khác với số tiền là 400 tỷ đồng.