06:18 27/05/2021

Đề nghị Thủ tướng công nhận 20 sản phẩm OCOP hạng 5 sao

Chu Khôi -

Việc phân hạng OCOP từ 4 sao trở xuống do cấp tỉnh tự đánh giá và công nhận. Đối với sản phẩm OCOP hạng 5 sao phải do cấp trung ương đánh giá, và sau đó được Thủ tướng công nhận...

Họp đánh giá lần cuối các sản phẩm OCOP 5 sao.
Họp đánh giá lần cuối các sản phẩm OCOP 5 sao.

Ngày 26/5/2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) cấp quốc gia thuộc Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương họp đánh giá lần cuối các sản phẩm OCOP 5 sao.

Đây là nhóm sản phẩm đầu tiên được xét OCOP hạng 5 sao ở Việt Nam và cuộc họp hôm nay là phiên đánh giá lần cuối cùng trước khi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận những sản phẩm này.

Có 43 sản phẩm của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đưa ra trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia để đánh giá, phân hạng, bình chọn sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt 5 sao.

Sau khi xem xét đánh giá kỹ lưỡng, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và nhiều Bộ, ngành, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đã thống nhất chọn 20 sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao lần thứ nhất.

Việc sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt 5 sao không chỉ khẳng định chất lượng, thương hiệu của sản phẩm được nâng tầm quốc gia mà còn mở ra cơ hội tiêu thụ tốt sản phẩm ở thị trường trong nước đồng thời hướng đến xuất khẩu. Thực tế, một số sản phẩm OCOP được xem xét công nhận đạt 5 sao lần này đã xuất khẩu ra nước ngoài như miến dong Tài Hoan xuất khẩu sang CH Séc.

Đồng thời, thúc đẩy, tạo cơ chế, điều kiện để sản phẩm OCOP phát triển  góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân sinh sống ở vùng nông thôn. Qua đó, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả, thiết thực và bền vững hơn.