17:27 10/03/2023

Doanh nghiệp phải minh bạch hơn và có trách nhiệm đến cùng với nghĩa vụ nợ trái phiếu

Ánh Tuyết

Song hành cùng các giải pháp gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định số 08, Bộ Tài chính vừa có ý kiến đề nghị doanh nghiệp còn dư nợ có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu với nhà đầu tư; đồng thời, chủ động minh bạch thông tin...

Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp phát hành phải công bố đầy đủ thông tin về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu.
Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp phát hành phải công bố đầy đủ thông tin về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản và niềm tin của thị trường bị ảnh hưởng, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt để khôi phục niềm tin và giảm áp lực thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

GIA CỐ LẠI THỊ TRƯỜNG 

Gần đây nhất, ngày 5/3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 08).

Từ đó, góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt về thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán nghĩa vụ trái phiếu đến hạn; đồng thời, đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh các giải pháp chính sách tại Nghị định số 08 nêu trên, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, Bộ Tài chính lưu ý từng chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

 

"Doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán báo cáo tài chính", Bộ Tài chính yêu cầu. 

Đồng thời, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố thông tin cho nhà đầu tư, để đảm bảo uy tín trên thị trường. 

Về phía nhà đầu tư, Bộ Tài chính lưu ý cần có hiểu biết đầy đủ về quy định của pháp luật, tiếp cận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu, đánh giá kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng, đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Còn các tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu, làm rõ sự khác biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi tiết kiệm ngân hàng và đảm bảo nhà đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

"Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp", Bộ Tài chính khẳng định.

BA ĐIỂM GỠ KHÓ VỀ THANH KHOẢN, GIẢM ÁP LỰC ĐÁO HẠN

Điểm lại các nội dung cơ bản của Nghị định số 08, Bộ Tài chính nêu rõ, thứ nhất, theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (khoản 3 Điều 34) doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm: "Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu".

Nghị định số 08 bổ sung quy định: đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo 3 nguyên tắc dưới đây.

Tuy nhiên, phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan; đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.

Đồng thời, phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Cùng đó, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Nghị định số 08 quy định đối với trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước khi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 16/9/2022) và còn dư nợ thì việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo 3 nguyên tắc.

Một là, được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Hai là, trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Ba là, đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

"Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư, kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận", Bộ Tài chính yêu cầu.

Thứ ba, Nghị định số 08 quy định ngưng hiệu lực thi hành đối với 3 quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023: (i) quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; (ii) quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; (iii) quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Dù là giải pháp trước mắt nhưng giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá cao Nghị định số 08 sẽ đem lại những tác động tích cực đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp phát hành và trái chủ có thể đi đến thống nhất về phương án gia hạn nợ hoặc hoán đổi tài sản và cùng nhau chèo chống vượt qua khó khăn hiện nay thì sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian tái cấu trúc và giảm đáng kể nguy cơ vỡ nợ trái phiếu sắp tới.