16:43 26/10/2021

Đồng loạt tăng giá, xăng RON95-III vượt qua ngưỡng 24.000 đồng/lít

Mạnh Đức -

Từ 16 giờ 00 ngày 26/10/2021, xăng dầu đồng loạt tăng giá, xăng E5RON92 tăng 1.427 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 1.459 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 1.171 đồng/lít…

Xăng dầu tăng giá mạnh từ chiều 26/10/2021.
Xăng dầu tăng giá mạnh từ chiều 26/10/2021.

Chiều ngày 26/10/2021, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với  dầu mazut ở mức 100 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut tiếp tục không chi.

Như vậy, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.110 đồng/lít (tăng 1.427 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.527 đồng/lít và giá bán là 24.210 đồng/lít).

Xăng RON95-III không cao hơn 24.338 đồng/lít (tăng 1.459 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 400 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.859 đồng/lít và giá bán là 24.738 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.716 đồng/lít (tăng 1.171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít (tăng 1.015 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.210 đồng/kg (tăng 113 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Đồng loạt tăng giá, xăng RON95-III vượt qua ngưỡng 24.000 đồng/lít - Ảnh 2

Theo Liên Bộ, việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.